Channel 365

 

Za naše pogodbe stranke imamo vzpostavljen poseben Help desk portal - Channel 365, ki našim strankam omogoča samostojen vnos in prijavo servisnih zahtevkov, napak in reklamaciji, obenem pa vam daje možnost sprotnega pregleda nad stanjem zahtevkov ter pregleda celotne zgodovine prijavljenih zadev.